hammer-psykoterapi

Hur går det till?

Till en början brukar man träffas ett par gånger för att känna sig för. Psykoterapi är en behandling som bygger på regelbundet återkommande samtal och kan handla om allt som rör sig i dina tankar och känslor. I inledningen av en psykoterapi kommer man överens om ramarna för samarbetet. Då bestämmer man hur ofta man ska ses, vanligtvis en gång i veckan, 45 min per gång. Man bestämmer även kring arvode och hur betalning ska ske, och vad som gäller för återbud. Psykoterapi kan pågå under kortare eller längre tid. Ibland bestämmer man det från början men ofta bestämmer man det efterhand. Många upplever det i perioder som motigt att komma till psykoterapin. Det kan då vara viktigt att fortsätta komma till sina tider och berätta om det som känns svårt. Att gå i psykoterapi innebär bland annat att försöka sätta ord på det som känns svårt. Avslutningen brukar man planera och bestämma i förväg. Alla professionella psykoterapeuter har tystnadsplikt enligt lag. Det finns många anledningar att söka psykoterapi, och det kan skifta från person till person. Det kan t ex röra sig om en livskris, en förlust, nedstämdhet, ångest eller oro, sömnproblem eller bekymmer i relationer. Tillsammans utforskar vi de besvär du plågas av och söker hjälp för.