Om mig

Jag har arbetat som socionom sedan 1990 och vidareutbildat mig till psykoterapeut vid Lunds Universitet. De utbildningar jag gått har huvudsakligen varit psykodynamiskt inriktade. Jag har arbetat inom både hälso- och sjukvård samt inom kommunal och statlig verksamhet. Jag har lång erfarenhet av arbete med både barn, ungdomar och vuxna. Jag har numera även privat mottagning för psykoterapi. Jag är medlem i Södra Sveriges Barn- och Ungdomspsykoterapeutiska förening.

Jag arbetar fristående och har inte Region Skånes avtal för psykoterapi.